Πολεοδομικές Άδειες

Πολεοδομικές Άδειες

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους πολεοδομική άδεια που απαιτείται για τις εργασίες της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. 
Πολεοδομικές Άδειες

Κατηγορίες αδειών

Οι άδειες χωρίζονται κυρίως σε δυο κατηγορίες 

-Αδεια δόμησης ή Οικοδομική Αδεια

-Αδεια Μικρής Κλίμακας

 Η άδεια δόμησης εκδίδεται κυρίως στις παρακάτω περιπτώσεις

 • Ανέγερση νέας οικοδομής
 • Προσθήκη σε υφιστάμενη οικοδομή καθ’ύψος ή οριζόντια
 • Κατεδάφιση κτιρίων – κατασκευών 
 • Κατασκευές υπόγειων χώρων
 • Κατασκευή πισίνας

Η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται κυρίως στις παρακάτω περιπτώσεις

 • Τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές)
 • Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με την χρήση σκαλωσιών
 • Επισκευή στέγης με την χρήση σκαλωσιών
 • Επισκευή-βαφή κτιρίου εξωτερικά με την χρήση σκαλωσιών
 • Τοποθέτηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης
 • Αλλαγή των όψεων κτιρίων με μετατροπή ανοιγμάτων και νέων τροποποιήσεων
 • Εγκατάσταση προκατασκευασμένων κατοικιών
 • Περιφράξεις σε οικόπεδα με συρματόπλεγμα ή δομικά υλικά ενός μέτρου ύψους
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

Πλέον όλες οι πολεοδομικές άδειες κατατίθενται ελέγχονται και εκδίδονται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία e-poleodomia 

Επισκευή κτιρίου με άδεια μικρής κλίμακας
Πολεοδομικές άδειες
Κατασκευή πισίνας με άδεια δόμησης
κατασκευή στέγαστρου με άδεια δόμησης

Αν θέλετε να προχωρήσετε σε οικοδομικές εργασίες συμβουλευτείτε μας για να γνωρίζετε τις  διαδικασίες έκδοσης μιας πολεοδομικής άδειας. Επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε στην σελίδα μας Επικοινωνία

Εργασίες που δεν απαιτείται έκδοση άδειας

 • Εσωτερικές  εργασίες χρωματισμών
 • Επισκευές εσωτερικά μικρής έκτασης που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου
 • Εξωτερικά βαψίματα χωρίς την χρήση σκαλωσιών
 • Συντήρηση, επισκευή,  τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίου
 • Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων με διατήρηση του ίδιου ανοίγματος
 • Επισκευή στέγης χωρίς την χρήση σκαλωσιών
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια με κάποιες προϋποθέσεις
 • Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων
 • Κατασκευές  σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες),  και πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων 
 • Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων, αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων, τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς την χρήση σκαλωσιών
 • Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια (πχ ντουλάπες και γλάστρες), αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων (πχ αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια) επιφάνειας έως τρία  τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους