ανακαίνιση παλαιού κτιρίου

Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου

Η ανακαίνιση ενός παλαιού κτιρίου απαιτεί γνώσεις σε ιδιαίτερα τεχνικά θέματα και εμπειρία σε τέτοιου είδους εργασίες.

 

Οι εργασίες που απαιτούνται σε ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων είναι αρκετές και περιλαμβάνουν κυρίως εργασίες υποδομής.

Στατική επάρκεια του κτιρίου συνήθως πρόκειται για κτίρια τα οποία είναι άνω των 60-70 ετών ισόγεια, διώροφα που είναι χτισμένα με πέτρα ή έχουν σκελετό μπετόν που είναι σε κακή κατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται στατική ενίσχυση του κτιρίου και ανάλογα με το κτίριο εφαρμόζεται και η κατάλληλη ενίσχυση. Η επιχείρηση μας έχει προχωρήσει σε αρκετές επισκευές-ενισχύσεις κτιρίων και γνωρίζουμε τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης τους.

Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου
ανακαίνιση παλαιάς κατοικίας ενίσχυση τοίχων

Ανακαίνιση-ενίσχυση παλαιάς κατοικίας

ενίσχυση κολόνας
ενίσχυση κολόνας μανδύας

Ανακαίνιση-ενίσχυση δυόροφου κτιρίου

Επισκευή στέγης – ταράτσας απαραίτητη εργασία που πρέπει να γίνει σε μια ανακαίνιση σπιτιού – κτιρίου διότι πάντα υπάρχουν προβλήματα. Γενικά είναι πρώτης προτεραιότητας να γίνει έλεγχος της κατασκευής σε μια στέγη από κεραμίδια ή σε μια ταράτσα από μπετόν. Δείτε μερικά παραδείγματα για το τι απαιτείται σε μια επισκευή κεραμοσκεπής στο blog μας eletech.gr

Γενικά οι ταράτσες κατοικιών είναι το κομμάτι σε ένα σπίτι που πρέπει να δώσουμε βαρύτητα. Απαραίτητη θεωρούμε την υγρομόνωση της επιφάνειας αλλά και την θερμομόνωση της διότι διασφαλίζουμε τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού.

Θερμομόνωση ταράτσας
υγρομόνωση ταράτσας
ανακαίνιση κεραμοσκεπής
ανακαίνιση στέγης

Σχεδιασμός χώρων εσωτερικά στις περισσότερες περιπτώσεις στα παλαιά κτίρια η διαρρύθμιση τους δεν πληρεί τις σημερινές ανάγκες μιας σύγχρονης κατοικίας. Έτσι όταν προχωρούμε σε μια πλήρη ανακαίνιση θα πρέπει να κάνουμε από την αρχή την σχεδίαση του χώρου ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ενοίκων του. Η καθαίρεση κάποιων τοίχων είναι δεδομένη και θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η κατασκευή των υπόλοιπων τμημάτων. Αυτό γίνεται από εμάς με σύγχρονες μεθόδους και κατάλληλα εργαλεία. Εξίσου μεγάλη σημασία έχει και η σωστή επιλογή των υλικών που θα γίνει στο νέο χτίσιμο των τοιχοποιιών.  

Ανακαίνιση μπάνιου είναι απαραίτητη εργασία που θα πρέπει επίσης να σχεδιαστεί σωστά εξ αρχής ώστε να είναι λειτουργικό και όμορφο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ανθεκτικά στον χρόνο. Στην ανακαίνιση του μπάνιου αλλάζουμε τα πάντα σε δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου μπάνιο
δίκτυο ύδρευσης πολυστρωματική